تیم های نوبار مجهز به ماسک و دستکش هستند. اگر مایلید کامیون و فضای منزلتان ضدعفونی شود به پشتیبانی نوبار اعلام کنید.

نوبار
درخواست آنلاین
خدمات اسباب کشی

نوبار

درخواست آنلاین خدمات اسباب کشی

نوبار
درخواست آنلاین
خدمات اسباب کشی

نوبار

درخواست آنلاین خدمات اسباب کشی

ویژگی های نوبار


✔ ضمانت عدم تغییر در قیمت اعلام شده

✔ بدون ساعت اضافه و انعام

✔ راننده های آموزش دیده و احراز هویت شده

✔ پشتیبانی تا ساعت 12 شب

✔ پرداخت خسارات ایجاد شده در اسباب کشی

سفارشات نوباری

برای ثبت سفارش در نوبار :

 

∘ اپلیکیشن نوبار را دانلود کنید یا به بخش ثبت سفارش در وب سایت وارد شوید.

∘ نوع ماشین و تعداد کارگر مورد نیازتان را انتخاب کنید.

∘ تاریخ و ساعت باربری را مشخص کنید.

∘ مبدا و مقصد را از روی نقشه انتخاب کنید.

∘ سفارشتان را ثبت کنید و منتظر پیام تایید راننده نوبار باشید.

دانلود از بازار

مشتریان سازمانی نوبار

دانلود
اپلیکیشن
دانلود
اپلیکیشن راننده