اسباب کشی آنلاین
با ضمانت
عدم تغییر قیمت

اسباب کشی آنلاین

با ضمانت عدم تغییر قیمت

سفارشات نوباری

برای ثبت سفارش در نوبار :

 

∘ اپلیکیشن نوبار را دانلود کنید یا به بخش ثبت سفارش در وب سایت وارد شوید.

∘ نوع ماشین و تعداد کارگر مورد نیازتان را انتخاب کنید.

∘ تاریخ و ساعت باربری را مشخص کنید.

∘ مبدا و مقصد را از روی نقشه انتخاب کنید.

∘ سفارشتان را ثبت کنید و منتظر پیام تایید راننده نوبار باشید.

دانلود از بازار

مشتریان سازمانی نوبار

دانلود
اپلیکیشن
دانلود
اپلیکیشن راننده