دسته بندی

ترفندهای آموزشی

۶ هزینه غافلگیرکننده نگهداری وسایلی که استفاده نمی‌کنید |چگونه از شر وسایل اضافی خود راحت شویم؟

اینکه به وسایل غیرقابل استفاده بچسبیم و از آنها دل نکنیم آسان است. حتی اگر این وسایل از آن دسته وسایلی باشد که ته گنجه مانده باشند و یا پشت لباس‌هایمان باشند که حتی دیده هم نمی‌شوند. وسایل الکترونیکی قدیمی یا غیر قابل استفاده، مبلمانی…