کوچه های سنگ فرش تهران

چندین کوچه و خیابان در شهر تهران به جای پوشش آسفالت از پوشش سنگ فرش استفاده میکنند، در این مقاله میخواهیم این خیابان های زیبا را معرفی کنیم.

خیابان شهید برادران مظفر(صبا سابق)

خیابان برادران مظفر از خیابان انقلاب نزدیکی چهارراه ولیعصر تا کمی بالاتر از خیابان دمشق ادامه دارد، در انتهای خیابان به صورت پیاده میتوانید به بلوار کشاورز و میدان ولیعصر دسترسی پیدا کنید. خیابان فلسطین دقیقا موازی این خیابان است.

خیابان ۳۰ تیر | خیابان خوشمزه های تهران

خیابان ۳۰ تیر یا قوام السلطنه سابق از پارک شهر تهران شروع شده و تا خیابان جمهوری ادامه پیدا میکند. در این خیابان بالای ۱۰۰۰ دکه ی غذا فروشی وجود دارد که به یکی از مکان های دیدنی تهران تبدیل شده است.

خیابان سی تیر

خیابان میرزا کوچک خان

این خیابان ادامه خیابان سی تیر است که از بالاتر از جمهوری تا نوفل لوشاتو ادامه دارد.

میدان حسن آباد

میدان حسن آباد تهران هم یکی از مناطقی است که در تهران سنگ فرش شده است و زیرگذری زیر آن راه اندازی شده است.

میدان حسن آباد

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.