نحوه ی بستن وسایل به کوله کمپینگ و قراردادن وسایل داخل آن

یکی از مسائلی که در کمپینگ بسیار مهم است مسئله ی بستن وسایل به کوله است به نحوی که کمترین فشار و لنگر را برای کوهنوردی یا کمپینگ ایجاد کند. در این مثال به نحوه بستن درست کوله کمپینگ اشاره میکنیم.

تقسیم بندی وسایل از نظر وزن

نحوه قراردادن وسایل در کوله کمپنیگ به این شکل است که پایین ترین جای کوله وسایل سبک خود را باید قراردهید. درقسمت وسط نزدیک به بدن وسایل سنگین تر بعلاوه وسایل نرمی که پشت را اذیت نکند. در قسمت وسط جلوی کیف وسایل سبک و در قسمت بالای کیف وسایل نیمه سنگین و دم دستی را قراردهید.

تجهیزات کوله پشتی

قراردادن و بستن وسایل خارج کوله کوهنوردی و کمپینگ

پایین ترین جای کوله باید زیرانداز بسته شود. اگر کیسه خواب یا چادر سبک دارید باید بالای کوله بسته شود اگر هردو را دارید باید شکل بند های خود را درنظر بگیرید که چادر برروی زیرانداز بسته شود یا کیسه خواب برروی زیرانداز. درکنار کوله خوراکی ها ، داروها ، قمقمه و وسایلی که به راحتی بتوان به آنها دست پیداکرد باید بسته شوند. طناب عادی ، پاراکورد یا کش و کارابین ها و چکش در صورت وجود باید در کنار کوله ها قرار گیرند. اگر صندلی دارید صندلی را در جلوی کوله خوب ببندید. عصاهای کوه نوردی درکنار یا روی کوله ببندید. لباس خواب و پتو را پایین ترین جا قرار دهید.

درکوله پشتی هایی که محورهای آن در خارج از کوله قرار دارد بارهای سنگین تر بیشتری را مخصوصا در بالای کوله میتوانید حمل کنید.

مطالب وسایل ضروری کمپینگ و تا کردن لباس به شما پیشنهاد میشوند.

قرارگرفتن کوله کوهنوردی برروی بدن

ابتدا باید بندها را در شل ترین حالت ممکن باز کنید سپس روی بدن تمامی بند ها را سفت کنید کوله های کمپ باید تقریبا کمی از باسن شما پایین تر بسته شود این امر کمک میکند تا وزن در کل بدن تقسیم شود، همچنین بندهای بالایی بسیار مهم هستند و نباید خیلی بالا قرار بگیرند.

نحوه بستن چادر به کوله پشتی ، طریقه بستن کیسه خواب به کوله ، نحوه بستن کوله کوهنوردی ، بستن کوله کوهنوردی ، بستن کوله پشتی ، بستن کیسه خواب به کوله ، نحوه بستن کوله پشتی کوهنوردی ، بستن کیسه خواب به کوله پشتی ، طریقه بستن کوله پشتی کوهنوردی ، جای کیسه خواب در کوله پشتی ، بستن کوله پشتی کوهنوردی ، وسایل داخل کوله کوهنوردی ، نحوه بستن کوله پشتی ، کوله کمپینگ ، کوله پشتی کمپینگ ، بستن بند کوله پشتی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.