دسته بندی

سرگرمی

اسباب کشی خر است! | اگر اسباب کشی دارید و حوصله آن را ندارید ما کمکتان میکنیم!

اگر در به در دنبال انجمن های بانوان میگردید که تجربه ی خود را در اسباب کشی به شما بگویند ولی درمانده هستید ، اگر میخواهید دست به سیاه سفید نزنید و فقط نظاره گر اسباب کشی باشید ولی هیچ راهی برای شما نیست و به این نتیجه رسیده ای که "اسباب

اسباب کشی به انگلیسی و دیگر زبان های خارجی

در این پست بی فایده معنی اسباب کشی را به انگلیسی و دیگر زبان های خارجی ذکر میکنیم . شاید چون خدمات اسباب کشی انجام میدهیم و باید به ترند کلمات کلیدی توجه کنیم شاید هم چون بیکاریم! اسباب کشی به زبان انگلیسی Moving | مووینگ اسباب

اثاث کشی یا اساس کشی | خیلی فرقی ندارد، ما جفتش رو انجام میدهیم!

معنی کلمه ی اثاث به معنی وسایل بوده و معنی کلمه ی اساس به معنی پایه و ستون یک چیز است ، قانون اساسی یکی از مثال های کلمه ی اساس است که میتوان آن را به خاطر داشت . بهترین راه برای جلوگیری از اشتباه در نوشتار استفاده از کلمه ی اسباب کشی به