برچسب :

یک از یک

قدرالسهم زمین چیست؟ چگونه محاسبه میشود. | نکات مربوط به خرید و فروش خانه کلنگی

اگر یک ملک قدیمی دارید یا میخواهید روی یک ملک قدیمی برای ساخت سرمایه گذاری کنید باید با قدرالسهم زمین آشنا باشید مخصوصا اگر چند واحد باشید یا به اصلاح یک از 2 ، یک از 3 یا یک از 4 واحدی باشید. در این مقاله در مورد نحوه محاسبه قدرالسهم و