برچسب :

نظم دهی

۷ گام برای بزرگ کردن و سازماندهی فضای داخل کمد

کمدها هم نعمت هستند و هم لعنت هستند؛ آنها دارایی‌های شما را از دید پنهان می‌کنند تا هر مهمان شما از مجموعه لباس‌هایی که شما دارید مطلع نشوند. اما آنها همچنین سیاه‌چاله‌ای از وسایلی هستند که شما قطعا نیازی به آنها ندارید. این شانس شما است که…