برچسب :

نریختن زباله

آشنایی با فرهنگ نریختن زباله

چند سالی است پدیده ناپسندی در ایران به وجود آمده است. این پدیده ریختن زباله در معابر و طبیعت است که باعث شده محیط زیست کشور با مشکلی جدی روبرو شود. در این مدت پویش‌ها و برنامه‌های گوناگونی برای آشنایی مردم با نریختن آشغال و تخریب محیط زیست