برچسب :

مسافرت با تور

با تور به کمپینگ برویم یا با ماشین شخصی؟

شاید برای شما سوال پیش بیاید که برای یک سفر کمپی با ماشین شخصی خود برویم یا تور؟ در این مقاله سعی میکنم که تجربیات شخصی خود را در این زمینه گوشزد کنم که تصمیم بهتری در مورد سفر خود بگیرید. مزایای سفر با ماشین شخصی برای کمپ در کویر ،