برچسب :

فرهنگ آپارتمان نشینی

آشنایی با فرهنگ آپارتمان نشینی

رشد جمعیت، مهاجرت و شلوغ شدن شهرها، موجب شده است که توسعه شهرها با محدودیت روبرو شوند. این اتفاق باعث شده است برای سکونت مردم، ساختمان‌هایی بلند و چند طبقه در شهرها ساخته شوند. این ساختمان‌ها با نام آپارتمان شناخته می‌شوند که واحدهایی از

فرهنگ آپارتمان نشینی و حقوق آپارتمانی

یکی از مواردی که باید به آن در زندگی شهری توجه شود حقوق آپارتمان نشینی و فرهنگ آن است در این مقاله میخواهیم به بررسی زوایای آن بپردازیم. قانون تملک آپارتمان ها قانون تملک آپارتمان ها تا به حال از سال 1338 در اولین انتشار خود چندین