برچسب :

عناصر تضعیف کننده

فنگ شویی چیست؟ عیب گویی چینی

فنگ شویی یا عیب گوییی چینی یکی از 5 علم مرتبط با متافیزیک کهن چینی است. علمی که ادعا میکند که به برقراری هارمونی بین انسان ها و عناصر محیط میپردازد. چینی های از این علم ( به گفته مخالفان شبه علم) برای دیزاین و دکوراسیون خانه ها و معابد