برچسب :

صدی 3

نحوه ی تبدیل رهن و اجاره به یکدیگر | چگونه از آگهی های منزل بتوانیم رهن و اجاره دلخواه را حساب کنیم؟

یکی از سوالاتی که افراد در اجاره دادن منزل تازه خریداری شده دارند یا کسانی که میخواهند برای اولین بار یک منزل را اجاره کنند در ذهنشان است که چگونه میتوانیم منزل خود را به قیمت مناسب اجاره بدهیم و اگر بخواهیم بین اجاره و رهن قیمت را تقسیم