برچسب :

تخفیف اسباب کشی

اسباب کشی در روز جمعه یا آدینه | بهتر است چه روزی اثاث کشی کنیم؟

جمعه ها معمولا برخلاف آنکه روز خلوتی در شهرهاست برای اثاث کشی روز شلوغی است ، اکثر افراد چون فکر میکنند که شهر در خلوت ترین حالت خود قرار دارد تصمیم به اسباب کشی در این روز میگیرند و در نتیجه باعث میشود که شلوغ ترین روز هفته برای سرویس های