برچسب :

بستن کیسه خواب زیرانداز و چادر به کوله

نحوه ی بستن وسایل به کوله کمپینگ و قراردادن وسایل داخل آن

یکی از مسائلی که در کمپینگ بسیار مهم است مسئله ی بستن وسایل به کوله است به نحوی که کمترین فشار و لنگر را برای کوهنوردی یا کمپینگ ایجاد کند. در این مثال به نحوه بستن درست کوله کمپینگ اشاره میکنیم. تقسیم بندی وسایل از نظر وزن نحوه