برچسب :

بدون انعام بودن اسباب کشی

ارزش های پیشنهادی و خدماتی که مشتریان اتوبار نوبار را جذب کرده اند | کامنت هایی که تیم عملیات و…

نوبار همیشه سعی میکند به مشتریان خود بسیار بها بدهد و از کامنت های منفی و مثبت شما استفاده کند. در این پست به رسم قدردانی از شما ، مواردی که شما اشاره کرده اید برای بهتر شدن کسب و کار بررسی شده و مواردی که دلایل انتخاب نوبار بود را در این