برچسب :

املای اثاث کشی

اثاث کشی یا اساس کشی | خیلی فرقی ندارد، ما جفتش رو انجام میدهیم!

معنی کلمه ی اثاث به معنی وسایل بوده و معنی کلمه ی اساس به معنی پایه و ستون یک چیز است ، قانون اساسی یکی از مثال های کلمه ی اساس است که میتوان آن را به خاطر داشت . بهترین راه برای جلوگیری از اشتباه در نوشتار استفاده از کلمه ی اسباب کشی است