برچسب :

احساس دلتنگی

چگونه با احساس دلتنگی خانه قدیمی مقابله کنیم؟

برای خیلی از ما پیش آمده که به خانه جدید اسباب کشی کنیم. حضور در یک محله و خانه جدید، تجربه متفاوتی است. کسانی هستند که با حضور در خانه جدید، احساس دلتنگی به خانه قبلی خود پیدا می‌کنند. آنها دلتنگ کوچه، همسایه‌ها و دوستان خود در محله قدیمی