برچسب :

اتوبار بدون انعام

نوبار ، استارت آپ بدون انعام

وقتی میگوییم سرویس اسباب کشی بدون انعام یعنی چه؟ اگر از ما انعام گرفتند چه اتفاقی میفتد؟ در این مقاله به شعار انعام بدون اجبار نوبار میپردازیم. شعار نوبار : انعام نداریم! ( اگر خودتان خواستید اشکالی ندارد) در صنعت اسباب کشی دبه کردن